Vedanta Lanjigarh observes World No-Tobacco Day (2)