Drishyam 2 director Abhishek Pathak marries actress Shivaleeka Oberoi

Drishyam 2 director Abhishek Pathak marries actress Shivaleeka Oberoi